БИСКВИТКИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Тази бисквитка е необходима, за да оперират нашите уебсайтове. Подсигурява преминаването между сайтовете и използването на функциите им.

Списък на "бисквитките" за производителност
Име на "бисквитката"
Цел
Срок на съхранение
QSI_HistorySession
Използва се от Qualtrics, за да идентифицира потребителя.
до края на сесията
SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE
Използва се от Sitecore за идентификация на повторни посещения от уникални посетители.
1 година
_ga
Използват се за различаване на потребителите от Google Analytics.
13 месеца
_gat_UA-118296439-23
Използват се за различаване на потребителите от Google Analytics. Това важи за цялата група бисквитки, чиито имена следват формата:_gat_UA-XXXXXXXX-X.
1 минута
_gid
Използва се за различаване на потребителите от Google Analytics.
1 ден
_dc_gtm_UA-118296439-4
Използва се от таг мениджъра на Google за контрол на зареждането на скрипт тага на Google Analytics. Това важи за цялата група бисквитки, чиито имена следват формата: _dc_gtm_UA-XXXXXXXX-X.
1 ден
_gac_<property-id
Използват се за определяне кои потребители да се включат в експерименти и ако са включени, да бъдат изключвани.
90 дни
_gaexp
Използват се за определяне кои потребители да се включат в експерименти и ако са включени, да бъдат изключвани.
90 дни
_opt_awcid
Използва се за кампании, свързват се с идентификационни номера на клиенти на Google Ads.
24 часа
_opt_awmid
Използва се за кампании, свързват се с идентификационни номера на клиенти на Google Ads.
24 часа
_opt_awgid
Използва се за кампании, свързват се с идентификационни номера на клиенти на Google Ads.
24 часа
_opt_awkid
Използва се за кампании, свързват се с идентификационни номера на клиенти на Google Ads.
24 часа
_opt_utmc
Съхранява последния параметър на заявката utm_campaign.
24 часа

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

1) Google Analytics

Ние използваме Google Analytics (Google Анализ), услуга за уеб анализ, предоставяна от Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия, за да анализираме използването на нашия уебсайт и да го подобрим.
За тази цел използваме „бисквитки“, които ще се съхраняват във твоето крайно устройство и които събират анонимна информация за използването на нашия уебсайт от твоя страна, като например колко често посещаваш нашия уебсайт, колко време си прекарал в него и как си взаимодействал с уебсайта (напр. ако си закупил или търсил нещо на уебсайта).

Google ще използва тази информация, събрана от „бисквитките“, от наше име, за да оцени твоето използване на уебсайта, да предостави отчети за активностите на уебсайта (като време за зареждане и т.н.) и да ни предостави допълнителни услуги, свързани с използването на уебсайта и интернет. Ние ще използваме тази информация и отчети, за да подобрим нашия уебсайт. IP адресът, предаван от твоя браузър в контекста на Google Анализ, не се обединява с други данни на Google. Получаваме анонимизирани данни и в нито един момент няма да ги комбинираме с други данни, с каквито разполагаме.

Ние използваме проследяване между устройствата (Cross Device Tracking) - режим на работа на Google Анализ, който позволява присъединяването на данни, сесии и взаимодействия между множество устройства към потребителски идентификатор-псевдоним и по този начин позволява анализ на дейностите на потребител на множество устройства. Това включва функцията „Google Signals“, която ни позволява да добавим демографска информация от Google към твоята личност (напр. възраст, пол, интереси) на обобщено ниво към Google Анализ. Това обаче става, само ако си вписан в услуга на Google, когато посещаваш нашия уебсайт и в същото време си активирал опцията „персонализирана реклама“ в настройките на твоя профил в Google. Във всеки случай никакви лични данни или потребителски профили не стават достъпни за нас; те остават анонимни за нас.

Ние използваме функция за рекламни послания чрез Google Анализ (Google Analytics Ad Feature) - режим на работа на Google Анализ, който ни позволява да събираме информация за функционалността на нашите кампании чрез „бисквитки“ на Google Ads и да получаваме съответната демографска информация, ако си се съгласил с използването на „бисквитките“ на Google Ads.
Събраната от „бисквитките“ информация за използването на този уебсайт обикновено се прехвърля към сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Твоят IP адрес обаче ще бъде съкратен от Google в рамките на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство преди по-нататъшно прехвърляне. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде предаван на сървър на Google в САЩ и съкращаван там.
Ние сме сключили договорни споразумения с Google, а именно стандартни договорни клаузи, издадени от Европейската комисия, които гарантират, че Google предприема всички необходими мерки за защита на твоите данни. За копие от тези предпазни мерки, моля, свържи се с нашето длъжностно лице по защита на данните, чиито данни за контакт можеш да намериш в нашата политика за поверителност.
Съществува риск данните, предадени на Google в САЩ, да бъдат обект на достъп от страна на властите на САЩ с цел осъществяване на контрол и/или наблюдение и да не разполагаш с ефективни правни средства за защита и права срещу тази практика.
Данните, изпратени от нас и свързани с бисквитки, потребителски идентификатори (напр. потребителски идентификатор) или рекламни идентификатори, се изтриват автоматично след 14 месеца. Данните, за които е достигнат срокът на съхранение, се изтриват автоматично веднъж месечно.

Ние използваме Google Анализ само с твоето съгласие, което се основава на чл. 6, ал. 1, буква а) от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД).
С приемането от твоя страна на функционалността и по този начин на бисквитките на Google Анализ, ти също така се съгласяваш твоите данни да бъдат предавани на Google в САЩ (вижте чл. 49, ал. 1, буква a) от ОРЗД).
В наш законен интерес е да анализираме използването на уебсайта ни от посетителите му. Следователно обработването на твоите данни се основава на чл. 6, ал. 1 буква е) от ОРЗД.
Можеш да оттеглиш съгласието си, като промениш личните си настройки.
Можеш да възразиш срещу съответната обработка, като промениш личните си настройки.
Можеш да попречиш на Google да събира данни, генерирани от „бисквитки“ и свързани с използването от твоя страна на нашия уебсайт, като щракнеш върху връзката по-долу. Поставя се отказ от бисквитки, за да се предотврати събиране на твоите данни в бъдеще, когато посещаваш нашите уебсайтове:
Деактивиране на Google Анализ
Можеш също така да попречиш на Google да събира данните, генерирани от бисквитките и свързани с използването на уебсайта (включително твоя IP адрес), и да обработва тези данни, като изтеглиш и инсталираш приставката за браузър, налична тук.

За да попречиш на Google Анализ да събира данни на множество устройства, трябва да се откажеш да използвате всички използвани системи. Ако не желаеш да използваш „Google Signals“, можеш също така да деактивираш опцията „персонализирана реклама“ в настройките на твоя профил в Google.
Ако приемеш бисквитките за производителност, както и промоционалните бисквитки, и влезеш в твоя клиентски акаунт, ние ще съхраняваме заедно с личните ти клиентски идентификатор информация за дейностите на уебсайта Ви (напр. покупки, продукти в кошницата, абонамент за бюлетин, изтегляне на приложение и др.) и ще обогатим тази информация с Вашите офлайн покупки от нашите магазини. Само в случай че сте приели и маркетинговите бисквитки, ние ще комбинираме тези данни с информация за реклама (напр. кликнал си върху онлайн реклама и след това си направили покупка). Това ни позволява да получаваме информация по пътя ти към продуктите, услугите и т.н. на METРO и по този начин да подобряваме нашите инвестиции в конкретни маркетингови канали. Тази обработка се основава на твоето съгласие за маркетинговото проследяване, чл. 6 ал. 1 от ОРЗД. Можеш да оттеглиш съгласието си по всяко време, като коригираш настройките за проследяване на ефективността.

2) Qualtrics

За да подобряваме непрекъснато нашите оферти и услуги, ние каним потребителите на нашия уебсайт да оценят своето потребителско изживяване, използвайки уебсайта. За това използваме технологиите на Qualtrics LLC (333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA). Данните се събират анонимно. Бисквитките, зададени от Qualtrics, имат за цел да изключат потребителите от многократно участие в рамките на определен период от време и имат срок от 6 месеца. Сключихме договорни споразумения с Qualtrics, по силата на които Qualtrics се задължава да спазва нивото на защита на данните, в съответствие с ОРЗД.

3) Google reCAPTCHA

За някои наши регистрационни форми и формуляри за контакт, предлагани на нашия сайт, използваме услугата reCAPTCHA, предлагана от Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (Google). reCAPTCHA се използва главно за разграничаване на реален човек от „злонамерен“ софтуер (т. нар. бот). reCAPTCHA събира и изпраща на Google следните данни: IP адрес, "бисквитките" на Google през последните 6 месеца, брой кликвания или докосвания на рекламни банери в зависимост от устройството, дата, езиковите настройки на използвания браузър, CSS информация за страницата и всички JavaScript обекти. Допълнителна информация за Google reCAPTCHA, както и политиката за поверителност на Google, можеш да намериш тук.

Наш законен интерес е да защитим нашия уебсайт, както и клиентските регистрационни форми, от злонамерени атаки, както и да се уверим, че достъп имат само реални хора, а не ботове.